Kontakt

Dane o firmie:

Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna

Telefon: + 48 503 007 654 lub +48 22 765 6000
Skype: inteliwise

NIP: EU 525 23 23 343
REGON: 14 0000 046
KRS 0000297672, XIII Wydzial Gospodarczy KRS w Warszawie
Kapitał zakładowy: 625 891,50 (w całości wpłacony)

Strona internetowa: www.inteliwise.pl

Siedziba spółki:
InteliWISE/ Finanscorp
ul. Ursynowska 72
02-605 Warszawa, Polska

Biuro w USA:
InteliWISE USA
440 N Wolfe Road
94085 California, USA

Oddział w Gdańsku, Centrum Badawczo-Rozwojowe:
InteliWISE, OLIVIA BUSINESS CENTRE
Al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk, Polska

Oddział w Lublinie:
InteliDESK, LPNT
Ul. Dobrzańskiego 1 /I.1
20-262 Lublin, Polska